Intruksi umpasang Aplikasi Web Progresip.

PWA Instruction
  • Bungka' broser Sapari jio perangkat iOSmi sia akses situs webna.
  • Pecce' simbol tawai.
  • Pekalua' menu sia pilei Rangnganni lako layar Bo'do'
  • Pecce' Rangnganni to' la urrangnganni aplikasi lako layar bo'do'.
  • Umbungka' aplikasi ba'ru dirangnganni jomai layar bo'do'mi.
  • Kampai pira-pira manne' la unnannai to' laman-laman.